Communicatie-campagne “Veel verhalen, één Brussel”

In het bruisende hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als een baken van ondersteuning voor het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Om de diverse en boeiende verhalen van verbinding binnen het N-Brussel-netwerk in beeld te brengen, schakelde VGC onze hulp in.

KLANT
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
JAAR
2023

VGC zet zich in om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren door het ondersteunen van verschillende organisaties binnen het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Van Nederlandstalige scholen tot speelpleinen, jeugd- en sportverenigingen, bibliotheken en welzijnsinitiatieven.

Met de communicatiecampagne “Veel verhalen, één Brussel” wil de VGC zeven verhalen van verbinding zichtbaar maken. Zeven grote en kleine verhalen van mensen in het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Ze vertellen over hun band met elkaar, met Brussel, over hun leven en hun engagement. Alle verhalen zijn anders, maar ze hebben ook veel gemeenschappelijk: ze gaan over trots zijn op je stad en de schoonheid van verbinding tussen mensen.

Meer weten over dit VGC initiatief? Lees er alles over op hun website.

Terug naar cases