Positive

impact

At Medialife, we collectively commit to the environment, sustainability, and social and talent development.

Our organization stands out by aiming not only for business success but also for a positive impact on the world.

At the core of our business philosophy you can find a strong commitment to environmental awareness and sustainability. We actively adopt eco-friendly practices and support social initiatives to empower communities. Moreover, we invest in talent development through training and mentoring programs.

In summary, Medialife embraces a holistic approach to business, creating value for both our company and society. With a dedication to the environment, sustainability, and social and talent development, we aim to make a positive impact on the world around us.

Environment

Medialife ontvangt Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Medialife ontvangt Voka Charter Duurzaam OndernemenEen mijlpaal in maatschappelijk verantwoord ondernemen! Wij zijn dolblij dat we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen! Deze prestigieuze erkenning, uitgereikt door Voka, ondersteunt bedrijven bij het verweven van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen geeft ondernemingen de kans…

Read more
Environment

Livestream MS Liga Vlaanderen

Livestream MS Liga VlaanderenDikkeSvekke for MS Op 30 mei hadden we bij Medialife de eer om een bijzondere gebeurtenis te hosten: een speciale livestream georganiseerd door MS Liga Vlaanderen in samenwerking met DikkeSvekke. Het was een avond vol indrukwekkende verhalen en waardevolle inzichten, waarbij zeven inspirerende sprekers hun persoonlijke ervaringen met multiple sclerose (MS) deelden.…

Read more
Environment

Ondernemers voor ondernemers diploma 2021

Ondernemers voor ondernemers diploma 2021 We zijn heel erg trots op ons achtste OVO-diploma! Via Ondernemers voor Ondernemers konden we in 2021 mee het verschil maken. Door ondernemers te steunen in lage-en middeninkomenslanden, bouwen we graag mee aan een mooie toekomst. Let’s make somework together! Ontdek meer succesverhalen! Ontvang advies op maat en til jouw…

Read more
Environment

Sint-Gerardus

Sint-Gerardus Sint-Gerardus is een dynamische en warme organisatie gelegen in Diepenbeek die personen met een (neuro-)motorische beperking en/of meervoudige handicap begeleidt. Ze bieden een ruim aanbod in professionele zorg waaronder ook het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) waarin kinderen worden ondersteund en begeleid om een maximale zelfontplooiing te bereiken en hun sociale integratie te bevorderen. Wij zijn…

Read more
Environment

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers Ondernemers voor Ondernemers (OVO) wil initiatieven die bijdragen tot duurzame sociale en economische groei in lage- en middeninkomenslanden vergemakkelijken. Ze willen dit doen door bedrijven en ondernemers in België rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te brengen met zulke initiatieven en stimuleren hierbij samenwerking onder de vorm van financiering en/of ondersteuning in natura.…

Read more
Environment

Natuurhulpcentrum

Natuurhulpcentrum Natuurhulpcentrum Opglabbeek is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. Zowel inheemse als exotische dieren worden omringd met de beste zorgen. Daarnaast is educatie en opleiding een belangrijk aspect voor hen. Medialife heeft een hart voor dieren, daarom steunen we ook graag deze organisatie. We hebben reeds samenwerkingen gehad waarbij we filmpjes…

Read more
Environment

Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg Pleegzorg Limburg begeleidt en ondersteunt pleegkinderen, -jongeren en -gasten zodat zij hun ontwikkelingskansen kunnen optimaliseren in de pleegzorgsituatie. Daarnaast staan ze in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden ze hen voor op hun pleegzorg engagement. Medialife heeft hen in het verleden begeleidt met het maken van werving spots en digitale…

Read more
Environment

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg creëert kansen voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie. Het gaat hier om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. Medialife heeft reeds verschillende samenwerkingen…

Read more
Environment

Genesis vzw

Genesis vzw Genesis vzw helpt om kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam te maken en hun innerlijk te versterken. Zo zijn er projecten in de Sahara woestijn waar er waterputten worden geboord om zo drinkbaar water te verkrijgen in de kleine dorpjes. Daarbij worden er ook bomen geplant en waterreservoirs aangelegd…

Read more
Environment

De Warmste Kien

De Warmste Kien De Warmste Week streed in 2019 tegen kinderarmoede en kanker. Daarom organiseerden we “De Warmste Kien” waarbij we ons kantoor omtoverde tot een retro-kienruimte vol planten en neonlichten. Het was een groot succes met meer dan 100 man aanwezigen. De opbrengst ging integraal naar Pleegzorg Limburg en De kleine Prins vzw. Let’s…

Read more