Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Medialife bv, met hoofdzetel gelegen op de Walter Thijsstraat 2, 3500 Hasselt en bedrijfsnummer 0886.029.276.

Door gebruik te maken van de diensten of producten van Medialife bv gaat de klant akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Diensten en producten

Medialife bv biedt via www.medialife.be de mogelijkheid om in te schrijven voor Media Academy opleidingen en inspiratiesessies. Alle informatie over de opleidingen en inspiratiesessies, inclusief data, inhoud en kosten, is beschikbaar op de website.

Inschrijving en betaling

Inschrijving voor opleidingen en inspiratiesessies gebeurt online via www.medialife.be.

Betalingen worden afgehandeld door onze payment service provider, Mollie. Door een betaling te doen, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Mollie.

Na inschrijving ontvangt de klant een bevestiging per e-mail. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Annulering en terugbetaling

Annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar academy@medialife.be.

Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum van de opleiding of inspiratiesessie wordt het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de startdatum wordt 50% van het inschrijvingsbedrag terugbetaald. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de startdatum is er geen terugbetaling mogelijk.

Wijzigingen en annulering door Medialife bv

Medialife bv behoudt zich het recht voor om de datum of locatie van een opleiding of inspiratiesessie te wijzigen. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij annulering van een opleiding of inspiratiesessie door Medialife bv wordt het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Medialife bv is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan de opleidingen en inspiratiesessies, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Medialife bv.

Medialife bv is niet verantwoordelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

Privacy

Persoonsgegevens die worden verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met betrekking tot de opleidingen en inspiratiesessies.

Voor meer informatie over ons privacybeleid, zie www.medialife.be/privacy.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verkoopsvoorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Antwerpen.

Contactgegevens

Voor vragen over deze verkoopsvoorwaarden of andere zaken kunt u contact opnemen met Medialife bv via info@medialife.be of telefonisch op +32 (0)11 22 33 44.