Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg creëert kansen voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie. Het gaat hier om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

Medialife heeft reeds verschillende samenwerkingen gehad en op die manier verschillende campagne-video’s gemaakt voor hen.