Genesis vzw

Genesis vzw helpt om kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam te maken en hun innerlijk te versterken. Zo zijn er projecten in de Sahara woestijn waar er waterputten worden geboord om zo drinkbaar water te verkrijgen in de kleine dorpjes.

Daarbij worden er ook bomen geplant en waterreservoirs aangelegd om op een goede manier met het drinkwater om te kunnen gaan.

Medialife heeft aan zo een project mogen meehelpen. Daarvoor hebben we een certificaat gekregen dat hier op het kantoor terug te vinden is.