Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg begeleidt en ondersteunt pleegkinderen, -jongeren en -gasten zodat zij hun ontwikkelingskansen kunnen optimaliseren in de pleegzorgsituatie. Daarnaast staan ze in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden ze hen voor op hun pleegzorg engagement.

Medialife heeft hen in het verleden begeleidt met het maken van werving spots en digitale opleidingen.